Interreg VA

Program Współpracy Interreg V A

Numer projektu : INT 153

Tytuł projektu : Wzrost atrakcyjności dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez powiązanie ze sobą infrastruktury, wspólną promocję oraz zwiększenie stopnia transgranicznej znajomości oferty turystycznej Parku Zdrojowego w Świnoujściu i Tierpark Greiswald.

Nasz projekt może być zrealizowany dzięki dotacji ze środków Unii Europejskiej i finansowemu wsparciu ze strony Miasta Greifswald.

Do naszych planów należy m.in. :

  1. rekultywacja stawu łabędziego
  2. ścieżki edukacyjne i stacje doświadczeń zmysłowych:
  • most wiszący
  • ścieżka w koronach drzew
  • przestrzeń dla wydarzeń na otwartym powietrzu
  • stworzenie koncepcji pielęgnacji i odnowy drzew i krzewów
  • system ścieżek turystycznych